James William: Human Immortality (1897). [Tłum. Stanisław Vincenz. 1921].

Rok: 1921

Języki: polski

Adnotacje: Przekład S.V. przygotowany do druku.

Uwagi: Egzemplarz przekładu przygotowanego do druku zaginął w 1921 r. w wydawnictwie Ignis.

Hasła osobowe: James William, Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław