„Nowe Czasy”. [Red. Stanisław Vincenz. Lwów 1922].

Rok: 1922

Języki: polski

Adnotacje: S.V. redaktorem w 1922 r.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław