Vincenz Stanisław: Za głosem trembity. I-VII. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 31 z dnia 13 III – nr 37.

Rok: 1941

Języki: polski

Adnotacje: Fragmenty Na wysokiej połoninie.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław