Vincenz Stanisław: Przypisy i objaśnienia. W tenże: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. [Tom 1: Prawda starowieku]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, s. 687-705.

Rok: 1936

Języki: polski

Adnotacje: Wchodzi w skład Aneksu. Zawiera m.in.: Nazwa Hucuł i nazwy huculskie; Narzecze huculskie; Kilka słów o pieśni huculskiej; O plesie; O dawnej gościnności huculskiej, Pismo; „Wieść o Wielitach”; Dzieje i mity; Dobosz nad morzem; Hołowy; Patent; Władza gubernjalna; „Tuha wiosna”; Zagadki; „Etatsraison” i in. objaśnienia.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław