„Problemy”. 1934-1935.

Rok: 1934

Języki: polski

Adnotacje: Czasopismo, które w latach 1934-1935 wydawali wspólnie: Ksawery Prószyński, Piotr Dunin-Borkowski, Stanisław Vincenz, Benedykt Liberman.

Hasła osobowe: Prószyński Ksawery, Dunin-Borkowski Piotr, Vincenz Stanisław, Liberman Benedykt

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław