Vincenz Stanisław: Gandhi, twórca rewolucji moralnej w Indiach. „Droga” 1927, nr 1-3, s. 6-21.

Rok: 1927

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy: Mohandas Karamchand Gandhi, przydomek Mahatma.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław