Vincenz Stanisław: Walt Whitman – poeta Ameryki. „Nasza Świetlica – Materiały Obozowe” [Budapeszt] 1941, z. 6 z dnia 9 II, s. 10-13 lub s. 10-19. (?)

Rok: 1941

Języki: polski

Adnotacje: Tamże przekłady wierszy Whitmana. Poszerzona wersja wstępu z: Walt Whitman: Trzy poematy. [Tłumaczył Stanisław de Vincenz. Okładkę rysował Tadeusz Gronowski]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, 1921, s. 5-8.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław