Vincenz Stanisław: Aneks. W tenże: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. [Tom 1: Prawda starowieku]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, s. 679-719.

Rok: 1936

Języki: polski, ukraiński

Adnotacje: Zawiera: Autor do czytelnika (posłowie do niniejszego i przedmowa do następnego tomu); Przypisy i objaśnienia; Kilka dat dotyczących literatury o Huculszczyźnie etc.; Dalsze dzieła o Huculszczyźnie; Literatura piękna; Słowniczek niektórych słów huculskich (i słów huculskiego pochodzenia, używanych przez Polaków na Huculszczyźnie i na Pokuciu) w oryginalnem brzmieniu ukraińskiem lub w brzmieniu spolszczonem.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław