Vincenz Stanisław: Słoboda Rungurska i jej twórca. „Pokucie i Huculszczyzna” 1936, nr 10, s. 3-4.

Rok: 1936

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy m.in.: Stanisław Szczepanowski.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław