Vincenz Stanisław: Uwagi o kulturze ludowej. „Złoty Szlak” [Stanisławów] 1938, z. 2, s. 5-21. Odb. [Stanisławów] 1938.

Rok: 1938

Języki: polski

Uwagi: Pierwodruk.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław