Vincenz Stanisław: Stanisław Szczepanowski – idea Polski. Z okazji nowego wydania zbiorowego dzieł. Lwów 1923. „Droga” 1924, nr 1-2, s. 88-94.

Rok: 1924

Języki: polski

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław