Whitman Walt: Na okrętach pełnych kajut. Z bezdennych głębi wstawajcie, o dni. Tłum. Stanisław Vincenz. „Droga” 1927, nr 4-5, s. 67-69.

Rok: 1927

Języki: polski

Adnotacje: Utwory w przekładzie S.V.

Hasła osobowe: Whitman Walt, Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław