S.V. [Stanisław Vincenz]: Na marginesie artykułu prof. Caro. „Droga” 1927, nr 4-5, s. 92.

Rok: 1927

Języki: polski

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2021 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław