Whitman Walt: Na okrętach pełnych kajut. Tłum. Stanisław Vincenz. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 24 z dnia 25 II, s. 4.

Rok: 1941

Języki: polski

Adnotacje: Utwór w przekładzie S.V.

Hasła osobowe: Whitman Walt, Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław