Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. [Audycja radiowa, oprac. R. Zrębowicz]. Radio Warszawa, 1936 r.

Rok: 1936

Języki: polski

Adnotacje: Słuchowisko radiowe.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław