Vincenz Stanisław: O czasie huculskim (wycieczkowe wspomnienia i refleksje). [Dedykacja:] Pamięci Petra Gotycza-Danylukowego. „Pion. Tygodnik Literacko-Społeczny” R. 4: 1936, nr 27 (144) z dnia 4 VII, s. 9-10.

Rok: 1936

Języki: polski

Uwagi: Pierwodruk.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław