Vincenz Stanisław: Die Sage vom Felsendom. Übersetzt von Myrrha Holzapfel. „Wandlung” [Zurych] 1935, Heft 5, s. 172-181.

Rok: 1935

Języki: niemiecki

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Holzapfel Rudolf Maria

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław