„Droga. Miesięcznik Poświęcony Sprawie Życia Polskiego”. [Red. Stanisław Vincenz i Wilam Horzyca. Lwów 1927-1928].

Rok: 1927

Języki: polski

Adnotacje: 1927, nr 1-12 oraz 1928, nr 1-6 - redaktorem S.V.; 1928, nr 7-12 - redaktorami Wilam Horzyca i S.V.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Horzyca Wilam

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław