Vincenz Stanisław: Hungarica. A bartsg ajndékai. [Hungarica. Dar przyjaźni]. Tłum. Lajos Pálfalvi. „Magyarszg” 1942.

Węgierski przekład tekstu: Hungarica. Dar przyjaźni.

Vincenz Stanisław, Pálfalvi Lajos

Áprily Lajos: Wybór poezji. Przeł. Kazimiera Iłłakowiczówna, Jan Kot [Adam Bahdaj], Stanisław Vincenz, [Budapeszt]: Wydawnictwo Biblioteki Polskiej w Budapeszcie, [1943], ss. 70. Ilustr., powiel.

Zawiera wiersze w przekładzie S.V. W Przedmowie cytowana wypowiedź S.V. o poezji Lajosa Áprily’ego, s. 8-10.

Áprily Lajos, Iłłakowiczówna Kazimiera, Bahdaj Adam [pseud.: Jan Kot], Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: „Popiołem i płomieniem”. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1943, nr 74 (625) z dnia 29 XII, s. 4-6. [Drugie półrocze, od 1 lipca numeracja od 1].

Refleksje nad polskimi przekładami poezji Endre Adyego dokonanymi przez Tadeusza Fangrata. Pierwodruk.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Ady po polsku. (Uwagi i refleksje na tle przekładu Kazimiery Iłłakowiczówny). „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1944, nr 34 z dnia 22 III, s. 4-5.

Refleksje nad polskimi przekładami poezji Endre Adyego dokonanymi przez Kazimierę Iłłakowiczównę. Pierwodruk.

Vincenz Stanisław

Vìncenz Stanìslav [Vincenz Stanisław]: [Na visokìj poloninì]. [Pereklad Petro Kozlanûk]. „Radâns’kij L’vìv” 1946, nr 1-7.

Ukraiński przekład fragmentów Na wysokiej połoninie.

Vincenz Stanisław, Kozlaniuk Petro

Vincenz Stanisław: Rozmowa z czytelnikiem o książkach i czytaniu. [Cz. 1]. „Kronika” [Eppstein] 1946 z dnia 21 XII.

Esej ten w późniejszej wersji nosi tytuł O książkach i czytaniu.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Leśny Żyd. „Światło” [Paryż] 1947, kwiecień.

Fragment Na wysokiej połoninie.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Waldtod. [Śmierć leśna]. „Du. Kulturelle Monatsschrift” [Zurych] 1948, nr 3.

Niemiecki przekład fragmentu Na wysokiej połoninie w tłumaczeniu autora.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Was sagt uns heute Dante. [Czym może być dziś dla nas Dante].

Odczyt na zebraniu Panidealistische Arbeitsgruppe, Zurych 1948 r.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Czym może być dziś dla nas Dante. „Kultura” [Paryż] 1949, nr 4-5 (21-22), s. 96-121.

Pierwodruk wstępu do książki autora o Dantem. Tekst powyższy wygłosił autor po niemiecku na zebraniach publicznych w Zurychu i Bernie, jesienią 1948 r. Pierwodruk.

Vincenz Stanislaw

Vincenz Stanisław: [Bałaguły]. „Unzer Weg” [Paryż] 1950, nr 191-197.

Przekład fragmentu Na wysokiej połoninie w jidysz.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: [Leśny Żyd]. „Unzer Weg” [Paryż] 1950 z dnia 11 IX.

Przekład fragmentu Na wysokiej połoninie w jidysz.

Vincenz Stanisław

Oświadczenie. „Kultura” [Paryż] 1951, nr 12 (50), s. 3.

Oświadczenie pisarzy emigracyjnych w związku z pozostaniem Czesława Miłosza za granicą, podpisane m.in. przez S.V.

Vincenz Stanisław

S.V. [Stanisław Vincenz]: Wieści ze Lwowa. „Kultura” [Paryż], 1951, nr 12 (50), s. 76-79.

Omówienie głosów prasy sowieckiej i emigracyjno-ukraińskiej o Lwowie. Opatrzone uwagą wstępną Redakcji.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Dramat polsko-żydowski. „Kultura” [Paryż] 1953, nr 1 (63), s. 14-22.

Dotyczy: Manès Sperber. Pierwodruk. W późniejszych przedrukach esej ten nosi tytuł: „Qu’une larme dans l’océan”.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: [Audycja radiowa]. Sekcja polska przy radiu francuskim w Paryżu, 1954.

Audycja radiowa upamiętniająca pomordowanych Żydów kołomyjskich.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: [Audycja radiowa]. Rozgłośnia w Palestynie nadająca w języku hebrajskim, 1954.

Audycja radiowa upamiętniająca pomordowanych Żydów kołomyjskich. Wypowiedź S.V. tłumaczona.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: [Pamięci Żydów kołomyjskich]. „Davar” [Tel Aviv] 1954 z dnia 18 X.

Hebrajski przekład tekstu: Wspomnienie o Żydach kołomyjskich.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Adam Mickiewicz. „Neue Zürcher Zeitung” 1955 z dnia 26 XI.

Polska wersja tekstu opublikowana jako: Adam Mickiewicz, poeta i człowiek (1798-1855), w tenże: Po stronie dialogu. Tom pierwszy z Przedmową Czesława Miłosza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, s. 111-122.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: [Nuchim Bomse, wspomnienie pośmiertne]. Tłum. Stanisław Vincenz. „Dawar” [Tel Aviv] 1955.

Prawdopodobnie hebrajski przekład tekstu: Poeta srebrnych kwiatów.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: [Nuchim Bomse, wspomnienie pośmiertne]. „Di Cukunft” [New York] 1955.

Prawdopodobnie tłumaczenie tekstu: Poeta srebrnych kwiatów w jidysz.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Ofiara. „Kultura” [Paryż] 1955, nr 12 (98), s. 125-130.

Dotyczy książki Stefani Zahorskiej Ofiara.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. [Na wysokiej połoninie]. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. [Foreword William John Rose]. New York: Roy Publishers, [1955], ss. 344.

Angielski przekład Na wysokiej połoninie (wybór). Wydano równocześnie w Londynie (Hutchinson) i Nowym Jorku (Roy Publishers). Zawartość i układ wydań są identyczne.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. [Na wysokiej połoninie]. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. [Foreword William John Rose]. London: Hutchinson, 1955, ss. 344.

Angielski przekład Na wysokiej połoninie (wybór). Wydano równocześnie w Londynie (Hutchinson) i Nowym Jorku (Roy Publishers). Zawartość i układ wydań są identyczne.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Truth of the Ages. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 11-43.

Zawiera: 1. The Voice of the Trumpet; 2. The Dispersal; 3. The Return; 4. The Cottage; 5. Foka’s Ancestry; 6. Mountain Time; 7. Home Workers; 8. Foka the Dancer. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 11-43.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Voice of the Trumpet. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 13-15.

Wchodzi w skład rozdziału: The Truth of the Ages. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 13-15.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Dispersal. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 16-20.

Wchodzi w skład rozdziału: The Truth of the Ages. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 16-20.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Return. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 21-25.

Wchodzi w skład rozdziału: The Truth of the Ages. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 21-25.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Cottage. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 26-27.

Wchodzi w skład rozdziału: The Truth of the Ages. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 26-27.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Foka’s Ancestry. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 28-31.

Wchodzi w skład rozdziału: The Truth of the Ages. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 28-31.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Mountain Time. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 32-36.

Wchodzi w skład rozdziału: The Truth of the Ages. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 32-36.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Home Workers. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 37-39.

Wchodzi w skład rozdziału: The Truth of the Ages. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 37-39.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Foka the Dancer. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 40-43.

Wchodzi w skład rozdziału: The Truth of the Ages. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 40-43.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Black and White. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 45-65.

Zawiera: 1. Magicians and Sorcerers; 2. The Thunder-Soothsayer; 3. Foka’s Testimony. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 45-65.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Magicians and Sorcerers. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 47-55.

Wchodzi w skład rozdziału: Black and White. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 47-55.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Thunder-Soothsayer. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 56-59.

Wchodzi w skład rozdziału: Black and White. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 56-59.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Foka’s Testimony. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 60-65.

Wchodzi w skład rozdziału: Black and White. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 60-65.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Men of the Forest. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 67-95.

Zawiera: 1. The Raid on Zlota Bania; 2. Dobosz in the Castle; 3. The Verdict of the Song. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 67-95.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Raid on Zlota Bania. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 69-82.

Wchodzi w skład rozdziału: Men of the Forest. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 69-82.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Dobosz in the Castle. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 83-92.

Wchodzi w skład rozdziału: Men of the Forest. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 83-92.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Verdict of the Song. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 93-95.

Wchodzi w skład rozdziału: Men of the Forest. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 93-95.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Fight for Freedom. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 97-130.

Zawiera: 1. The Youthful Swarming; 2. Fraternizing with the Emperor; 3. The End of Andrijko the Storyteller. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 97-130.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Youthful Swarming. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 99-114.

Wchodzi w skład rozdziału: The Fight for Freedom. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 99-114.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Fraternizing with the Emperor. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 115-124.

Wchodzi w skład rozdziału: The Fight for Freedom. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 115-124.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The End of Andrijko the Storyteller. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 125-130.

Wchodzi w skład rozdziału: The Fight for Freedom. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 125-130.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: New Times. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 131-153.

Zawiera: 1. Tanasenko; 2. The Death of the Forest. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 131-153.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Tanasenko. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 133-140.

Wchodzi w skład rozdziału: New Times. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 133-140.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Death of the Forest. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 141-153.

Wchodzi w skład rozdziału: New Times. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 141-153.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Letters From Heaven. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 155-233.

Zawiera: 1. St. George; 2. The Omens; 3. Old Wine; 4. Redcurrant Honey; 5. Is It Worth It?; 6. Guests, Guests; 7. Spring Rain; 8. Late in the Evening; 9. In a Hurry. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 155-233.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: St. George. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 157-159.

Wchodzi w skład rozdziału: Letters From Heaven. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 157-159.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Omens. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 160-164.

Wchodzi w skład rozdziału: Letters From Heaven. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 160-164.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Old Wine. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 165-182.

Wchodzi w skład rozdziału: Letters From Heaven. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 165-182.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Redcurrant Honey. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 183-186.

Wchodzi w skład rozdziału: Letters From Heaven. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 183-186.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Is It Worth It? W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 187-191.

Wchodzi w skład rozdziału: Letters From Heaven. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 187-191.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Guests, Guests. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 192-198.

Wchodzi w skład rozdziału: Letters From Heaven. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 192-198.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Spring Rain. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 199-205.

Wchodzi w skład rozdziału: Letters From Heaven. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 199-205.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: Late in the Evening. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 206-222.

Wchodzi w skład rozdziału: Letters From Heaven. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 206-222.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: In a Hurry. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 223-233.

Wchodzi w skład rozdziału: Letters From Heaven. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 223-233.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: A Garland of Periwinkles. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 235-282.

Zawiera: 1. The Wind Blows Over Pokucie; 2. The Balagula; 3. The Rarity. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 235-282.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Wind Blows Over Pokucie. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 237-247.

Wchodzi w skład rozdziału: A Garland of Periwinkles. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 237-247.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Balagula. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 248-267.

Wchodzi w skład rozdziału: A Garland of Periwinkles. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 248-267.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Rarity. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 268-282.

Wchodzi w skład rozdziału: A Garland of Periwinkles. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 268-282.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Might of the Pipe. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 283-320.

Zawiera: 1. The Pipe; 2. Drondiek’s Story; 3. Kudil’s Story; 4. The Ancient Community; 5. The Return. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 283-320.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Vincenz Stanisław: The Pipe. W tenże: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 285.

Wchodzi w skład rozdziału: The Might of the Pipe. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 285.

Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław, Rose William John

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław