Vincenz Stanisław: Bilingwistyczna metoda w „Węgierskich bajkach ludowych”. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 23 lub nr 144-145, s. 4. (?)

Rok: 1941

Języki: polski

Uwagi: Pierwodruk.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław