Vincenz Stanisław: Religia Walta Whitmana. „Naród”. Dodatek Literacko-Artystyczny 1921, nr 23, s. 3-4.

Rok: 1921

Języki: polski

Adnotacje: Fragment wstępu do: Walt Whitman: Trzy poematy. [Tłumaczył Stanisław de Vincenz. Okładkę rysował Tadeusz Gronowski]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, 1921.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław