Vincenz Stanisław: Kilka słów o instytucie badań kultury w Wiedniu. „Droga” 1923, nr 1, s. 18-25.

Rok: 1923

Języki: polski

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław