Vincenz Stanisław: Aus dem Leben der Huzulen. Tłum. Rudolf Maria Holzapfel. „Wandlung” [Zurych] 1939, z. 2-4, s. 81-94.

Rok: 1939

Języki: niemiecki

Adnotacje: Niemiecki przekład fragmentu Na wysokiej połoninie. Tytuł fragmentu nieznany.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Holzapfel Rudolf Maria

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław