Vincenz Stanisław: Opowieść o żydowskim kamieniu (Szibhe ha Jekely). „Chwila” [Lwów] 1934, nr 5321 z dnia 15 I.

Rok: 1934

Języki: polski

Adnotacje: Fragment Na wysokiej połoninie.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław