Vincenz Stanisław: Wiatr nad Pokuciem. „Nasza Świetlica – Materiały Obozowe” [Budapeszt] 1941, z. 14 z dnia 13 IV, s. 21-25.

Rok: 1941

Języki: polski

Adnotacje: Fragment Na wysokiej połoninie.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław