Vincenz Stanisław: Koniec Andrijka. Radio wileńskie, 1934 r.

Rok: 1934 (?)

Języki: polski

Adnotacje: Odczyt w radiu wileńskim na temat huculski, 1934 r.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław