Vincenz Stanisław: Powrót kolędy. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1940, nr 150-151 z dnia 24-26 XII, s. 2.

Rok: 1940

Języki: polski

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław