Vincenz Stanisław: Jak prawnuk Wielitów Hołowacz zabił Biesa. „Gazeta Ilustrowana” [Berlin; pismo dla jeńców polskich w obozach w Niemczech] 1940, nr 4 z dnia 28 I, s. 3-4; nr 5 z dnia 4 II, s. 3-4; nr 6 z dnia 11 II, s. 3-4.

Rok: 1940

Języki: polski

Adnotacje: Fragmenty Na wysokiej połoninie.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław