Vincenz Stanisław: Religia a gospodarstwo. „Droga” 1927, nr 11, s. 9-17; nr 12, s. 1-17 lub 1-7 (?).

Rok: 1927

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy: Max Weber.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław