Vincenz Stanisław: Hegels Religionsphilosophie und der Ausgang der Feuerbachschen Philosophie aus ihren Beziehungen und Zausammenhängen. [Filozofia religii Hegla i jej wpływ na Feuerbacha]. Wiedeń: Uniwersytet Wiedeński, 1914.

Rok: 1914

Języki: niemiecki

Uwagi: Praca niepublikowana, zaginiona.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław