Vincenz Stanisław: Dante i Mickiewicz. „Nasza Świetlica – Materiały Obozowe” [Budapeszt] 1941, z. 6 (właśc. 5) lub z. 5 z dnia 2 II, s. 7-13. (?)

Rok: 1941

Języki: polski

Adnotacje: Streszczenie odczytu wygłoszonego 9 grudnia 1940 roku (po węgiersku) na uroczystym zebraniu węgierskiego Towarzystwa Mickiewiczowskiego (Mickiewicz Társaság), poświęconym 85. rocznicy śmierci poety.

Uwagi: Pierwodruk.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław