Vincenz Stanisław: Wiatr nad Pokuciem. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 7-99.

Część pierwsza księgi pierwszej w książce Barwinkowy wianek. Zawiera: I. W jesień pogodną; II. Wygnaniec; III. Podróż Babci; IV. Mądrość jesienna; V. Motywy Manianców; VI. Bałaguły.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Motywy Manianców. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 44-78.

Wchodzi w skład części: Wiatr nad Pokuciem. Zawiera: 1. Dębowa kraina; 2. Gospoda na Wierbiążu.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Wiatr nad Bukowiną. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 101-163.

Część druga księgi pierwszej w książce Barwinkowy wianek. Zawiera: I. W domu; II. Powrót; III. Stara przyjaźń; IV. Pan Tytus jedzie; V. Słoboda wśród lasów.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Powrót. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 117-147.

Wchodzi w skład części: Wiatr nad Bukowiną. Zawiera: 1. Powrót; 2. Płoska; 3. Suczawa; 4. Panka.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Stara przyjaźń. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 147-157.

Wchodzi w skład części: Wiatr nad Bukowiną. Zawiera: Giorgiu – Mister Grass; Przyjacielskie koło.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Słoboda wśród lasów. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 157-163.

Wchodzi w skład części: Wiatr nad Bukowiną. Zawiera: 1. Uroczysko – Ropa. Rozdział niedokończony.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Bukowiec. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 165-250.

Część trzecia księgi pierwszej w książce Barwinkowy wianek. Zawiera: I. Leśny Żyd; II. Pod Bukowcem; III. Rarytas; IV. Bukowiec; V. Rozmowy w gospodzie; VI. Nasz rarytas czyli wspomnienie o panu Kołaszce.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Bukowiec. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 191-233.

Wchodzi w skład części: Bukowiec. Zawiera: 1. Przeprawa; 2. Sąsiedzi; 3. Przełęcz; 4. Jar Waratynu.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Agon. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 251-316.

Część wchodząca w skład księgi drugiej w książce Barwinkowy wianek. Zawiera: I. Wianek; II. Opowiadanie starego wieszczuna Maksyma. (O tumie skalnym opowiadane dzieciom); III. Opowieść o Żydowskim Kamieniu (Szibche-ha-Jekely); IV. Dzieje Dereja.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Wianek. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 253-259.

Wchodzi w skład części: Agon. Zawiera: 1. Przygotowanie weselne; 2.Wesele; 3. Kukułcze jajko. Rozdział niedokończony.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Opowieść o Żydowskim Kamieniu (Szibche-ha-Jekely). W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 266-310.

Wchodzi w skład części: Agon. Zawiera: Rozmowa z Reb Aronem; Przed pójściem w góry, w Kosowie; Braciszek; Jekely na Hołowach; Rozmowa Jekely ze Sztefankiem Wasylukowym; Jekely w poszukiwaniu ksiąg; Sąd starowieku; Pieśń o kukurydzy; Modlitwa starowiecka Sądków przed rozpoczęciem Sądu.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Sąd starowieku. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 296-306.

Wchodzi w skład rozdziału: Opowieść o Żydowskim Kamieniu (Szibche-ha-Jekely). Zawiera: Pieśń o kukurydzy.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Wczoraj, dziś i zawsze. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 317-406.

Część wchodząca w skład księgi trzeciej w książce Barwinkowy wianek. Zawiera: I. Syrojidy; II. Samael w niebie; III. Rachmańska kraina.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Syrojidy. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 319-356.

Wchodzi w skład części: Wczoraj, dziś i zawsze. Zawiera: 1. O kraju niewoli; 2. Pogwarki o Syrojidach; 3. Moc fłojery; 4. Powrót.

Vincenz Stanisław

Ruszczak Andrzej, [Vincenz Irena, Vincenz Stanisław, Mohoruk Marijka]: Korespondencja Stanisława Vincenza i Marijki Mogoruk. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 35, jesień 2007, s. 44-52.

Zawiera: 3 listy Marijki Mohoruk oraz 2 listy Ireny i Stanisława Vincenzów z lat 1965 i 1966.

Ruszczak Andrzej, Vincenz Irena, Vincenz Stanisław, Mohoruk Marijka

[Vincenz Irena, Vincenz Stanisław et al.]: Korespondencja Stanisława i Ireny Vincenzów z Hucułami. Słowo wstępne Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. Tłum. z ukr., komentarze i przypisy Andrzej Ruszczak. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 37, jesień 2008, s. 143-189.

Autorzy listów z różnych lat: Irena i Stanisław Vincenz, Wasyłyna Czornysz, Maria Wandżurok, Anna Łaskurijczuk, Marija Bodoriak, Mariczka Prociuk, Paraska Szekeryk, Jurij Dederczuk, Dmytro Ilitczuk.

Vincenz Irena, Vincenz Stanisław, Czornysz Wasyłyna, Wandżurok Maria, Łaskurijczuk Anna, Bodoriak Marija, Prociuk Mariczka, Szekeryk Paraska, Dederczuk Jurij, Ilitczuk Dmytro, Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Ruszczak Andrzej

Vincenz Stanisław: Wspólny język. [Oprac. Alan Weiss]. „Odra” 2009, nr 10, s. 51-57.

Niepublikowane wcześniej fragmenty Dialogów z Sowietami. Rozdziały: Wspólny język; Obrazki. Lwów pod Sowietami oraz Woźnice i Baszkir.

Vincenz Stanisław, Weiss Alan

[Vincenz Stanisław, Kasprzycki Tadeusz]: Obraz Huculszczyzny w liście Stanisława Vincenza do gen. Tadeusza Kasprzyckiego. Oprac. i przypisy Andrzej Ruszczak. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 40, wiosna 2010, s. 65-71.

Zawiera 2 listy gen. Kasprzyckiego do S.V. z lat 1968-1969 oraz list S.V. do gen. Kasprzyckiego z 1969 r.

Vincenz Stanisław, Kasprzycki Tadeusz, Ruszczak Andrzej

[Vincenz Stanisław, Prokopiw Iwan]: Stanisław Vincenz – Iwan Prokopiw. Listy 1960-1971. Słowo wstępne Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. Nota redakcyjna, przekł., komentarze i przypisy Andrzej Ruszczak. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 40, wiosna 2010, s. 25-64.

Zawiera 7 listów S.V do Prokopiwa z lat 1966-1970 oraz 22 listy i kartki pocztowe Prokopiwa do S.V. z lat 1960-1971.

Vincenz Stanisław, Prokopiw Iwan, Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Ruszczak Andrzej

Vincenz Stanisław: O Hucułach dla Encyklopedii Ukraińskiej. [Oprac. Andrzej Ruszczak]. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 43, jesień 2011, s. 112-122.

Charakterystyka Hucułów i ich kultury. Artykuł opatrzony listem S.V. do redaktora Encyklopedii Ukraińskiej Włodzimierza Kubijowicza z 7 XI 1955 r.

Vincenz Stanisław, Ruszczak Andrzej

[Vincenz Stanisław]: [Dialogi z Sowietami. Fragment]. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 45, jesień 2012, s. 38-39.

Niepublikowany fragment Dialogów z Sowietami cytowany w artykule Leszka Rymarowicza: Spotkanie w Żabiu czyli o dialogu, do którego nie doszło, s. 37-42. Dotyczy przypadkowego spotkania S.V. z astronomem prof. Aleksandrem Orłowem w Żabiu na przełomie 1939 i 1940 roku.

Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław