Bomse Nuchim: [Poezje. Tłum. Stanisław Vincenz]. [Druk. ok. 1935].

Rok: 1935

Języki: polski

Adnotacje: Wśród tłumaczeń m.in. Towarzysz Pinio.

Hasła osobowe: Bomse Nuchim, Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław