Vincenz Stanisław: Zagadnienia etyki nowoczesnej – Abramowski i Holzapfel. „Droga” 1929, nr 6, s. 592-607.

Rok: 1929

Języki: polski

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław