Holzapfel Rudolf M[aria]: Wszechideał. Życie duszy i jego nowe postacie społeczne. Cz. 1. [Panideal]. Autoryz. przekł. z 2 wyd. niem., przeł. I[zydor] Blumenfeld i S[tanisław] Vincenz. Warszawa: „Rój”, 1936, ss. 472.

Rok: 1936

Języki: polski

Hasła osobowe: Holzapfel Rudolf Maria, Blumenfeld Izydor, Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław