Vincenz Stanisław: Słowniczek niektórych słów huculskich (i słów huculskiego pochodzenia, używanych przez Polaków na Huculszczyźnie i na Pokuciu) w oryginalnem brzmieniu ukraińskiem lub w brzmieniu spolszczonem. W tenże: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. [Tom 1: Prawda starowieku]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, s. 715-719.

Rok: 1936

Języki: polski, ukraiński

Adnotacje: Wchodzi w skład Aneksu.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław