Vincenz Stanisław: Wells. Ostatnie powieści. „Droga” 1926, nr 10, s. 36-42.

Rok: 1926

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy: Herbert George Wells.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław