Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. (W wyborze). [Budapeszt]: Nakładem Biblioteki Polskiej w Budapeszcie, 1941, ss. 135. [Powiel.].

Rok: 1941

Języki: polski

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław