Whitman Walt: Modlitwa Kolumba. Tłum. Stanisław Vincenz. „Naród”. Dodatek Literacko-Artystyczny 1921, nr 22, s. 2.

Rok: 1921

Języki: polski

Adnotacje: Utwór w przekładzie S.V.

Hasła osobowe: Whitman Walt, Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław