Vincenz Stanisław: Słowo wstępne. W: Tadeusz Fangrat: Kolczasta wolność. Poezje. Budapeszt: Nakł. autora przy poparciu Komisji Kulturalno-Oświatowej przy Komitecie Obywatelskim Pomocy Polakom na Węgrzech, 1941, s. I-IV.

Rok: 1941

Języki: polski

Uwagi: Pierwodruk.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Fangrat Tadeusz

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław