Lazer Dawid: Pegiszot mi-sznej evrej ha-„masach”. Ramat-Gan, Massada 1968, ss. 176.

Szkice o pisarzach polskich i związanych z literaturą polską, m.in. o S.V.

Lazer Dawid

Polêk Volodimir [Polek Wołodymyr]: Začarovanij Gucul’ŝinoû. „Žovten’” [Lwów] 1968, nr 11, s. 119-121.

Ogólny szkic o S.V. Zawiera także opinie pisarzy ukraińskich o S.V.

Polek Wołodymyr

Wohnout Wiesław: Stanisław Vincenz – 80 lat. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1968, nr 272, s. 3.

Krótko o znaczeniu twórczości S.V. dla polskiej kultury z okazji ukończenia 80 lat przez pisarza.

Wohnout Wiesław

Pobożniak Tadeusz: Gandhi a Polska. „Przegląd Orientalistyczny” 1969, nr 4, s. 331-336.

M.in. krótko o pracach S.V. na temat Gandhiego.

Pobożniak Tadeusz

Zbinden Hans: Polen einst und jetzt. Reisen und Wanderungen 1932, 1933, 1939, 1965. Frauenfeld: Verlag Huber, 1969, ss. 191.

Ogólne uwagi o związkach S.V. z Huculszczyzną i jego stosunku do tradycji, s. 9-10, 71-72, 133-134, 180. Tu zamieszczone m.in. reportaże Ostkarpatenland oraz Polenfahrt in stürmischer Zeit z pobytów Zbindena na Huculszczyźnie, w domu S.V. w Bystrzcu oraz w Żabiem.

Zbinden Hans

Begert Michael: Der letzte Epiker. „St. Galler Tagblatt” [Szwajcaria] 1970 lub 1971 z dnia 22 XI, s. 5. (?)

Dołączono zdjęcie S.V. Skrócony, przekład polski ukazał się pt. Stanisław Vincenz w oczach publicysty szwajcarskiego lub Ostatni epik – Stanisław Vincenz. [Przeł. H.B.]. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1971, nr 41 z dnia 17 II, s. 3. (?)

Begert Michael

Polêk Volodimir [Polek Wołodymyr]: Vìncenz Stanìslav. „Arhìvi Ukraïni” [Kijów] 1970, nr 6, s. 105-106.

Wg bibliografii oprac. przez P. Nowaczyńskiego inny tytuł: Literaturno-mystećka i naukowa Iwano-Frankiwszczyna. „Archiwy Ukrajiny” 1970, nr 6, s. 105-106. [Hasło: Vincenz Stanisław w dziale „Materiały do ukraińskiego słownika biograficznego”].

Polek Wołodymyr

Stempowski Jerzy: List do Stanisława Vincenza. „Tydzień Polski” [Londyn] 1970 i/lub 1971, nr 52, s. 4. (?)

Dotyczy traktowania drzew jako istot żywych i indywidualnych od czasów starożytnych do Oświecenia, zapewne w związku z treścią Zwady.

Stempowski Jerzy

W.W. [Wiesław Wohnout]: „Zwada” Stanisława Vincenza. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1970, nr 161, s. 3.

Krótka nota o S.V. w związku z zapowiedzią wyjścia Zwady, której reklamę zamieszczono na s. 4.

Wohnout Wiesław

Pożegnanie Stanisława Vincenza. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 10 (1301) z dnia 7 III, s. 4.

Sprawozdanie z pogrzebu S.V. Doł. zdjęcie z jesieni 1970 r. w Lozannie, na którym widnieją S.V. i Mychajło Jeremijew – członek rządu Wolnej Republiki Ukraińskiej w latach 1918-1920.

Auerbach Rachela: Na zgon przyjaciela–Polaka. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 (1340) z dnia 5 XII, s. 5.

Pierwodruk ukazał się pt. Żydowskie koneksje Stanisława Vincenza. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1971, nr 73, s. 8.

Auerbach Rachela

Auerbach Rachela: Żydowskie koneksje Stanisława Vincenza. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1971, nr 73 z dnia 26 III, s. 8.

Doł. zdjęcie S.V. z Willym Schuppissecem i Hansem Zbindenem z 1957 r. w chłopskiej chacie w Adelboden oraz zdjęcie S.V. z Dawidem Lazerem w Lozannie w maju 1965 r. Przedruk ukazał się pt. Na zgon przyjaciela–Polaka. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 z dnia 5 XII, s. 5.

Auerbach Rachela

Begert Michael: Stanisław Vincenz w oczach publicysty szwajcarskiego lub Ostatni epik – Stanisław Vincenz. [Tłum. H.B.]. (?) „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1971, nr 41 z dnia 17 II, s. 3.

Skrócony, polski przekład artykułu: Der letzte Epiker. „St. Galler Tagblatt” [Szwajcaria] 1970 lub 1971 z dnia 22 XI, s. 5.

Begert Michael

Bystroń J[an] St[anisław]: Epopea huculska. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 10 (1301) z dnia 7 III, s. 4.

Doł. zdjęcie S.V. Przedruk z 1937 r. Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Bystroń Jan Stanisław

Czapski Józef: L’écrivain Stanislas Vincenz est mort. „Le Monde” 1971 z dnia 12 III.

Artykuł okolicznościowy w związku ze śmiercią S.V.

Czapski Józef

Dankowicz Henryk: Huculska „Iliada”. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1971, nr 172, s. 4.

Vincenz Stanisław: Zwada. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1970, ss. 576.

Dankowicz Henryk

Dankowicz Henryk: Na wysokiej połoninie. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1971, nr 203, s. 4.

Dotyczy dzieła Na wysokiej połoninie. Doł. zdjęcie S.V.

Dankowicz Henryk

Hersch Jeanne: Stanisław Vincenz. „Neue Zürcher Zeitung” 1971, nr 109, s. 49.

Wersja w języku niemieckim uzupełniona o krótki biogram. Doł. zdjęcie S.V.

Hersch Jeanne

Hersch Jeanne: Stanisław Vincenz. Przeł.. Jan Torosiewicz. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 (1340) z dnia 5 XII, s. 1.

Przekład wersji francuskiej na język polski. Doł. zdjęcie S.V. w Adelboden latem 1967 r.

Hersch Jeanne, Torosiewicz Jan

Hertz Aleksander: Czytając „Zwadę” Vincenza. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 z dnia 5 XII, s. 3.

Doł. zdjęcie Ilci, gazdy huculskiego, i Czekutychy, gazdyni z Żabiego z 1924 r. Vincenz Stanisław: Zwada. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1970, ss. 576.

Hertz Aleksander

Inedita Stanisława Vincenza. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 (1340) z dnia 5 XII, s. 6.

Wykaz ważniejszych rękopisów, jakie pozostały po śmierci pisarza w archiwum rodzinnym w Lozannie. Doł. zdjęcie S.V. z synem Andrzejem w Lozannie z 30 XI 1970.

Kruczkowski Andrzej: Czy wuj Sam wytrzyma 23%? „Życie Warszawy” 1971, nr 144, s. 3.

M.in. krótka wzmianka o sytuacji majątkowej ojca S.V.

Kruczkowski Andrzej

M.A. Styks [Józef Maśliński]: Stanisław Vincenz. „Życie Literackie” 1971, nr 24, s. 2.

Omówienie artykułu Andrzeja Ziemilskiego: O Stanisławie Vincenzu [!] (1888-1971). „Kierunki” 1971, nr 23, s. l, 8.

Maśliński Józef

Neuenschwander René: Stanisław Vincenz – ein grosser Mensch und Dichter. Würdigung von Leben und Werk des kurzlich in der Schweiz gestorbenen geistigen Mentors der Exilpolen. „Solothurner Zeitung” 1971 z dnia 20 II.

Toż pt. Stanislaw Vincenz zum Gedenken. Begegnungen mit einem grossen Menschen und Dichter. „Der Bund” [Berno] 1971, nr 34, s. 21.

Neuenschwander René

Neuenschwander René: Stanislaw Vincenz zum Gedenken. Begegnungen mit einem grossen Menschen und Dichter. „Der Bund” [Berno] 1971, nr 34, s. 21.

Toż pt. Stanisław Vincenz – ein grosser Mensch und Dichter. Würdigung von Leben und Werk des kurzlich in der Schweiz gestorbenen geistigen Mentors der Exilpolen. „Solothurner Zeitung” 1971 z dnia 20 II.

Neuenschwander René

O Stanisławie Vincenzie. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 21, s. 6.

Omówienie artykułu Samuela Schepsa opublikowanego w „Le Peuple – La Sentinelle” [Szwajcaria] 1971 z dnia 11 III.

Przybyłowski Wojciech: Wspomnienie o Stanisławie Vincenzie. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1971, nr 304, s. 3.

Omówienie wieczoru ku czci S.V. zorganizowanego przez szwajcarskie stowarzyszenie „Freunde des Werkes von Fritz Jean Begert”.

Przybyłowski Wojciech

Szperacz [Józef Łobodowski]: Zdziwione niewiniątka. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1971, nr 28, s. 12.

Polemika z artykułem Andrzeja Ziemilskiego: O Stanisławie Vincenzu [!] (1888-1971). „Kierunki” 1971, nr 23, s. l, 8.

Łobodowski Józef

Tarnawski Wit: O „Zwadzie” i jej autorze. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 z dnia 5 XII, s. 4-5.

Doł. zdjęcie Matijki Zełeńczuka z 1934 r., sąsiada i przyjaciela S.V. Przedruk nieznacznie zmieniony ukazał się pt. Stanisław Vincenz i jego dzieło (1888-1971). W tenże: Od Gombrowicza do Mackiewicza. Szkice i portrety literackie. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1980, s. 93-108. Przedruk w tenże: Uchwycić cel. Szkice krytyczne. Wybór i przedmowa Jacek Dąbała. Lublin: Wydawnictwo „Fis”, 1993, s. 83-98. Vincenz Stanisław: Zwada. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1970, ss. 576.

Tarnawski Wit

Trzynaście lat temu. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 z dnia 5 XII, s. 6.

O jubileuszu 70-lecia urodzin w 1958 r. Z facsimile wiersza Kazimierza Wierzyńskiego z życzeniami. Reprodukcja czterech listów gratulacyjnych przesłanych S.V. w 1958 r. na 70-lecie urodzin przez Octaviana Buhociu, Paula Cazina, Romana Smal-Stockiego i Kazimierza Wierzyńskiego.

(u.k.): Vincenz w zwierciadle sowieckim. „Kultura” [Paryż] 1971, nr 7-8 (286-287), s. 53-54.

Omówienie artykułu Volodimira Polêka: Začarovanij Gucul’ŝinoû. „Žovten’” [Lwów] 1968, nr 11, s. 119-121; oraz ukraińskiego przekładu Na wysokiej połoninie, drukowanego w tymże czasopiśmie.

(u.k.)

Ziemilski Andrzej: O Stanisławie Vincenzu [!] (1888-1971). „Kierunki” 1971, nr 23, s. l, 8.

Doł. sześć fotografii: S.V. w latach trzydziestych z huculskim zespołem muzycznym w Bystrzcu, S.V. w stroju huculskim z sąsiadami Hucułami, S.V. z żoną Ireną w Bystrzcu, S.V. w La Combe w 1952 r., S.V. z Willym Schuppissecem i Hansem Zbindenem w Adelboden w 1957 r., S.V. w Adelboden w sierpniu 1966 r. Wersję znacznie zmienioną i rozszerzoną opublikowano pt. Saga o Stanisławie Vincenzie. „Wierchy” R. 48: 1979, s. 44-56.

Ziemilski Andrzej

Przybylski Wojciech: Szwajcarzy pamiętają Stanisława Vincenza. „Wiadomości” [Londyn] 1972, nr 9 z dnia 27 II, s. 6.

Omówienie wieczoru ku czci S.V. zorganizowanego przez szwajcarskie stowarzyszenie „Freunde des Werkes von Fritz Jean Begert”.

Przybylski Wojciech

Następca [Michał Chmielowiec]: Setka tytułów. „Wiadomości” [Londyn] 1973, nr 45 z dnia 11 XI, s. 4.

M.in. kilka zdań o poetyce tytułu Dialogi z Sowietami.

Chmielowiec Michał

Piasecki Zdzisław: Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, folklor i literatura polska. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973, ss. 348.

Uwagi o S.V. oraz krótkie omówienie powieściowych losów głównych bohaterów Prawdy starowieku: Hołowacza, Dobosza i Dmytryka, s. 170-176, 305.

Piasecki Zdzisław

Gillon Adam: Conrad in Poland. „The Polish Review” [New York] 1974, Vol. 19, No. 3-4, s. 3-28.

Wzmianka o S.V. jako autorze piszącym o twórczości Josepha Conrada w kontekście teorii Darwina, s. 17.

Gillon Adam

O Vincenzie po ukraińsku. „Kultura” [Paryż] 1974, nr 4 (319), s. 143-144.

Dotyczy artykułu Rostysława Jendyka: Tropamy Stanysława Vincenza. „Naukowi Zapysky – Wissenschaftliche Mitteilungen” [Monachium] 1974, t. 23.

Vincenz Andrzej: Rozmowy z Sowietami. Do redakcji „Wiadomości”. „Wiadomości” [Londyn] 1974, nr 5 z dnia 10 II, s. 4.

Nawiązanie do artykułu Następcy [Michała Chmielowca]: Setka tytułów. „Wiadomości” [Londyn] 1973, nr 45 z dnia 11 XI, s. 4. Dotyczy okoliczności powstania Dialogów z Sowietami i znaczenia tytułu.

Vincenz Andrzej

B.H. [Benedykt Heydenkorn]: Epos o Huculszczyźnie. „Związkowiec” [Toronto] 1975, nr 72, s. 2.

Vincenz Stanisław: Listy z nieba. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1974, ss. 597.

Heydenkorn Benedykt

Iwaszkiewicz Jarosław: Książka moich wspomnień. Warszawa: Czytelnik, 1975, ss. 388.

Wspomnienie o S.V. na s. 240-241. Toż również we wcześniejszych i późniejszych wydaniach książki.

Iwaszkiewicz Jarosław

Kozarynowa Zofia: „Listy z nieba”. „Wiadomości” [Londyn] 1975, nr 33, s. 2.

Doł. zdjęcie S.V. Vincenz Stanisław: Listy z nieba. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1974, ss. 597.

Kozarynowa Zofia

Manger Icyk: Niezwykły polski „puryc”. [Przeł. M.M. Sprecher]. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1975, nr 132, s. 4.

Polski przekład artykułu: A zeltener pojliszer puryc. „Cukunft” 1955. Dotyczy postawy S.V. wobec Żydów i ich kultury.

Manger Icyk, Sprecher M.M.

Wygodzki Stanisław: „Listy z nieba”. „Tydzień Polski” [Londyn] 1975, nr 30, s. 6-7.

Vincenz Stanisław: Listy z nieba. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1974, ss. 597.

Wygodzki Stanisław

Kott Jan: Listy Kassandry z ziemi berneńskiej. „Wiadomości” [Londyn] 1976, nr 14, s. 3.

Dłuższy passus na temat analogicznego stosunku S.V. i Levi-Straussa do mitu i rytuału.

Kott Jan

Marbach John: Rozmowa ze Stanisławem Vincenzem. Tłum. Jan Torosiewicz. „Wiadomości” [Londyn] 1976, nr 7 (1559), s. 2.

Wspomnienie z pobytu S.V. w Neapolu w 1955 r. oraz odbytej rozmowy na temat ewolucji dziejów; doł. zdjęcie autora z S.V.

Marbach John

Bomse Nuchim: Modlitwa mojej matki przed zmrokiem. Przekład z jidysz Czesława Miłosza. W: Stanisław Vincenz: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, s. 83-84.

Wiersz przełożony został przez Czesława Miłosza na prośbę S.V., na podstawie przekładu prozą z jidysz zrobionego przez Andrzeja Vincenza.

Bomse Nuchim, Miłosz Czesław, Vincenz Stanisław, Hersch Jeanne

Kuncewiczowa Maria: Dlaczego Ischia? „Kultura” 1977, nr 38, s. 3.

Omówienie artykułu Enrico Montiego: Un grande della letteratura dell’arte e dello spirito. „Ischia Oggi” 1977, nr 4 i 5.

Kuncewiczowa Maria

Lewandowski Józef: Na kanwie „Tematów żydowskich”. „Tydzień Polski” [Londyn] 1977, nr 48 z dnia 3 XII, s. 7.

Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Lewandowski Józef

Mirewicz Jerzy: Okno Stanisława Vincenza. „Przegląd Powszechny” [Londyn] 1977, nr 10, s. 13-16.

Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Mirewicz Jerzy

Niemojowska Maria: Zaginiony pejzaż. O „Tematach żydowskich” Vincenza. „Oficyna Poetów” [Londyn] 1977, nr 4, s. 39-41.

Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Niemojowska Maria

Scheps Samuel: „Tematy żydowskie”. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1977, nr 133 z dnia 1 VII, s. 8.

Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Scheps Samuel

Strumìns’kij Michajlo [Struminśkyj Mychajło]: Jogo polonili polonini. „Naša Kul’tura” [Warszawa] 1977, nr 1, s. 6; nr 2, s. 12-13.

O działaności etnograficznej, literackiej i zainteresowaniach S.V. ukraińskim folklorem.

Struminśkyj Mychajło

Wohnout Wiesław: Super-Atlantyda. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1977 nr 159 s. 2.

Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Wohnout Wiesław

Wygodzki Stanisław: Vincenz – mistrz narracji. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1977, nr 255 z dnia 25 XI, s. 24.

Vincenz Stanisław: Listy z nieba. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1974, ss. 597.

Wygodzki Stanisław

Grynberg Henryk: Forma pamięci. „Kultura” [Paryż] 1978, nr 6 (369), s. 135-138.

Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Grynberg Henryk

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław