Bystroń J[an] St[anisław]: Epopea huculska. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 10 (1301) z dnia 7 III, s. 4.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Doł. zdjęcie S.V.

Uwagi: Przedruk z 1937 r.

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Hasła osobowe: Bystroń Jan Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław