Hersch Jeanne: Stanisław Vincenz. Przeł.. Jan Torosiewicz. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49 (1340) z dnia 5 XII, s. 1.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: Przekład wersji francuskiej na język polski. Doł. zdjęcie S.V. w Adelboden latem 1967 r.

Hasła osobowe: Hersch Jeanne, Torosiewicz Jan

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław