Stempowski Jerzy: List do Stanisława Vincenza. „Tydzień Polski” [Londyn] 1970 i/lub 1971, nr 52, s. 4. (?)

Rok: 1970

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy traktowania drzew jako istot żywych i indywidualnych od czasów starożytnych do Oświecenia, zapewne w związku z treścią Zwady.

Hasła osobowe: Stempowski Jerzy

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław