Miłosz Czesław: The History of Polish Literature. London-New York: The Macmillan Company, Toronto-Ontario: Collier Macmillan Canada Ltd., 1969, XVIII, 570 s.

Rok: 1969

Języki: angielski

Adnotacje: Uwagi o S.V. i jego twórczości, s. 439.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław