Gillon Adam: Conrad in Poland. „The Polish Review” [New York] 1974, Vol. 19, No. 3-4, s. 3-28.

Rok: 1974

Języki: angielski

Adnotacje: Wzmianka o S.V. jako autorze piszącym o twórczości Josepha Conrada w kontekście teorii Darwina, s. 17.

Hasła osobowe: Gillon Adam

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław