Kruczkowski Andrzej: Czy wuj Sam wytrzyma 23%? „Życie Warszawy” 1971, nr 144, s. 3.

Rok: 1971

Języki: polski

Adnotacje: M.in. krótka wzmianka o sytuacji majątkowej ojca S.V.

Hasła osobowe: Kruczkowski Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław