Sierocka Krystyna: Czasopisma literackie. W: Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932. Red. nauk. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975, s. 81-135.

Rok: 1975

Języki: polski

Adnotacje: S.V. wymieniony wśród redaktorów „Drogi”, s. 123.

Hasła osobowe: Sierocka Krystyna

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław