Lindenbaum Szalom: Osobliwy świat pisarza – filozofa. Piąta rocznica śmierci Vincenza. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1976, nr 6464 z dnia 5 III.

Rok: 1976

Języki: polski

Hasła osobowe: Lindenbaum Szalom

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław