Êndik Rostislav [Jendyk Rostysław]: Stanìslav Vìncenz – spìvec’ Gucul’ŝini. „Naukovì zapiski Ukraïns’kogo tehnìčno-gospodars’kogo ìnstitutu – Wissenschaftliche Mitteilungen” [Monachium] 1971-1972. T. XXIII, s. 48-78 lub 48-80. (?)

Rok: 1971-1972

Języki: ukraiński

Hasła osobowe: Jendyk Rostysław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław